Hyvä tietää

Nuohous perustuu Suomessa pelastuslakiin ja -asetukseen. Pelastuslain (13§) mukaan rakennuksen omistajan tai haltijan yleisten tilojen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huolletaan ja puhdistetaan määrävälein. Lisäksi tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Varaa nuohous ajoissa

Yleinen jonotusaika on 2-4 viikkoa. Jos töitä on juuri alueellasi, voi nuohouksen saada aiemminkin.

Kuka saa nuohota?

Pelastuslain mukaan nuohoojalta vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto tai 2019 alkaen talotekniikan ammattitutkinto, jossa on suoritettuna nuohouksen osaamisala. Nuohooja on siis aina ammattitaitoinen asiantuntija. Olen suorittanut nuohoojan ammattitutkinnon vuonna 2010

Kuinka usein nuohotaan?

  • Vakituiset asunnot: Kerran vuodessa
  • Vapaa-ajan asunnot: Kolmen vuoden välein
  • Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija nuohotaan ennen käyttöönottoa

Miten nuohoukseen valmistaudutaan?

  • Huolehdi esteetön pääsy tulisijalle.
  • Järjestä esteetön ja turvallinen pääsy savuhormille. Se tarkoittaa turvallisia ja kiinteästi asennettuja tikkaita ja tarvittaessa kattosiltoja ja nuohoustelineitä. Erityisesti talviaikaan on varmistauduttava siitä, että kattotikkaat ovat kunnossa.
  • Älä käytä tulisijaa nuohouspäivänä.
  • Jos sinulla on tarpeettomia sanomalehtiä, voi niitä varata saataville.